Ekologické výhody a Vy ještě k tomu ušetříte

Sušič rukou Dyson Airblade™ je hospodárný.

Díky krátké době sušení a bez tepelných prvků spotřebovávajících mnoho energie spotřebuje sušič rukou Dyson Airblade™ až o 80% méně energie než teplovzdušné sušiče rukou.

Úspora nákladů až 97% oproti používání papírových ručníků.

*200 použití umývárny denně, 365 dní v roce, 2 ručníky na jedno sušení (data z interní studie Dyson ze září 2008). Při výpočtu nebyla zohledňována spotřeba elektrického proudu v modu standby. Náklady vycházející z ceny 1 cent za papírový ručník (data z interní studie Dyson z ledna 2010) a 0,1636 € za kWh (data z Euro Stat 2009 semestr 2, zveřejněno v březnu 2010). Náklady na nákup zásobníku papírových ručníků a sušiče rukou Dyson Airblad™  nebyly při srovnání zohledňovány.

Sušič rukou Dyson Airblade™ vylepší Vaši bilanci CO2

Upuštění od papírových ručníků

V průmyslu zaměřujícím se na výrobu papírových ručníků se vyrábí buničina a ta je chemicky bělena. Kromě toho vznikají pravidelným doplňováním papírových ručníků a s tím spojeným řetězcem dodavatelů emise CO2.

Přechodem k sušiči rukou Dyson Airblade™ můžete svou bilanci CO2 značně vylepšit.

* Údaje k papírovým ručníkům vycházejí z Madsen, 2007 Report – Life Cycle Assessment of Tissue Products, vydaný pro Kimberly Clark. Enviromental Resources Management: 39.000 sušení za rok. 1,5 ručníků na jedno sušení. Data pro sušič rukou Dyson Airblade™ vycházejí z téhož počtu sušení, které použil Madson Report, vysoušecí čas 10 sekund a 5tiletá doba používání. Výpočty zohledňují spotřebu elektrického proudu v modu standby, emisní faktor pro výrobu, transport a likvidaci používaný v Německu. Čas vysoušení 10 sekund vychází z NSF-protokolu P335.

Vypočítat úsporu nákladů

Zjistěte, kolik můžete ušetřit.

Výpočet úspory nákladů
Zde se dozvíte, kolik můžete ušetřit a jak může Vaše firma být šetrná k životnímu prostředí. Stačí jedno rozhodnutí – sušák rukou Dyson Airblade™

logoCONTACT
00800 777 55 777

Výsledek

  Osoušeč rukou Dyson Airblade™ papírové ručníky
Spotřeba el. energie / použití 4,44 Watt -
Spotřeba el. energie / rok 341,76 kWh -
Náklady / použití € 0,0007 € 0,02
Roční bilance CO2 119 kg/CO2 657 kg/CO2
Provozní náklady / rok € 34,62 € 1.460,00
5x x náklady efektivní
Úspora € xxx / rok
5,5 x CO2 efektivní
Ročně nebude do atmosféry vypuštěno 538 kg CO2
Výpočet se zakládá na 100 oužitích za den a osoušecí jednotku, 2 osoušecích jednotkách, náklady na elektřinu 0,1636 €/kWh, 0,349 kg/CO2 za kWh, náklady na papírové ručníky € 0,01 za papírový ručník, 0,0045 kg CO2, které vzniknou 1 papírový ručník a průměrně 2 papírové ručníky pro použití. Skutečné náklady se mohou od tohoto výpočtu lišit.
Vytisknout srovnání
logoCONTACT
00800 777 55 777

Berechnung Kostenersparnis

Anbei erfahren Sie, wie viel Geld Sie einsparen können und wie umweltfreundlich Sie Ihr Unternehmen gestalten können. Mit einer Entscheidung - Dyson Airblade™ Händetrockner.

Ergebnis

Basierend auf 100 Anwendungen
(geringer Verbrauch)
pro Tag und
2 Trocknungseinheiten

  Dyson Airblade™ Händetrockner Papierhandtücher
Stromverbrauch / Anwendung 4,44 Watt -
Stromverbrauch / Jahr 341,76 kWh -
Kosten / Anwendung € 0,0007 € 0,02
Jährliche CO2 Bilanz 119 kg/CO2 657 kg/CO2
Betriebskosten / Jahr € 34,62 € 1.460,00
5x x Kosten effizienter
Ersparnis von € xxx pro Jahr.
5,5 x CO2 effizienter
Pro Jahr werden 538 kg CO2 nicht in die Atmosphäre abgegeben
Berechnung basierend auf 100 Anwendungen pro Tag und pro Trocknungseinheit, 2 Trocknungseinheit(en), Stromkosten von 0,1636 €/kWh, 0,349 kg/CO2 pro kWh, Kosten für Papierhandtücher von 0,01€ pro Papiertuch, 0,0045 kg CO2, die pro Papierhandtuch entstehen und durchschnittlich 2 Papierhandtüchern pro Anwendung. Die tatsächlichen Kosten können von der Berechnung abweichen.