Impressum

Za obsah odpovídá majitel a vydavatel těchto stránek

CLEANTEC hygiene technology s.r.o.

Dyson Airblade - Generální distributor pro Českou republiku
Klimentská 46
110 02 Praha 1
T 00800 777 55 777
F 00800 777 66 777
office.cz@cleantec.eu

DIČ CZ683179833

Sídlo společnosti Praha IČO 2941748

 

Autorská práva:

Texty, obrázky a grafiky podléhají ochraně zákona o autorském právu a dalším ochranným zákonům, pokud není jinak uvedeno. Sušič rukou Dyson Airblade™, značka Dyson a názvy všech produktů nebo služby společnosti Dyson Ltd, které jsou jmenovány v této prezentaci, jsou značky společnosti Dyson Ltd. Malmesbury 

© CLEANTEC s.r.o.

Ručení:

I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme odpovědnost za obsahy externích odkazů. Za obsah odkázaných stránek jsou zodpovědní výlučně jejich provozovatelé.

Ochrana údajů:

CLEANTEC svá data užívá za současného dodržení zákona o ochraně údajů a snaží se vést a uchovávat tyto údaje pokud možno co nejbezpečněji. Ručení za cizí zavinění nelze převzít.

Koncept, design a převod: pixelpoems