O společnosti Cleantec

Zachránit planetu a vydělat při tom peníze, tak zní vize společnosti CLEANTEC hygiene technology gmbh.


CLEANTEC je v německy mluvící oblasti jakož i ve střední a jihovýchodní Evropě v oblasti hygienické techniky a techniky týkající se životního prostředí na vedoucí pozici. Hlavními produkty obchodní činnosti jsou sušiče rukou Dyson Airblade™, bezvodé pisoáry a služby pro senzory řízené zásobní systémy a armatury. Inovacemi na atraktivních technologických trzích stanovuje skupina CLEANTEC standardy a vytváří tak vysoce kvalitní charakteristika svého postavení s trvalým využíváním zákazníky.

Přitom se zabýváme novými ekologicky intenzivními technologiemi k ochraně životního prostředí, a to především v oblasti sanitárních zařízení v průmyslu, hotelové gastronomie a veřejných budov.

Jako kvalifikovaný autorizovaný obchodník  se sušiči rukou Dyson Airblade™ pracujeme podle konceptu udržitelnosti.

Naším cílem je učinit firmy ihned ekologičtějšími a přitom ušetřit náklady.

„Prodáváme výrobky, abychom Zemi ochránili před hrozícím klimatickým kolapsem, a to slibuje čistý obchod.“ Dr. Julius Felix

O autorizovaném, kvalifikovaném obchodníkovi Dyson

Společnost CLEANTEC hygiene technology gmbh je na trzích Německa, Rakouska, České republiky a Švýcarska specializovaný velko- a maloobchodník, který nabízí novým a stávajícím zákazníkům jedinečné poradenství, servisní služby a financování zároveň.

Jako kvalifikovaný a autorizovaný obchodník s výrobky Dyson se podřizujeme přísným námi stanoveným standardům týkajícím se servisu, jakož i jednotného vystupování, a disponujeme dostatečnými skladovacími kapacitami a vyškoleným personálem. Tímto způsobem můžeme nabídnout financování, certifikované poradenství i přeshraniční podporu.
Na společnost CLEANTEC se také můžete obrátit vždy, když se jedná o zajištění zkušebních a recenzních exemplářů pro redakce.